Logen Camulus tillkomst och utveckling

Det började en gång med att logen Iris, med framförallt Carl-Gustaf Ström och
Ingvar Bramfors i spetsen, bearbetade en del Skövdebor att börja med Druidiskt
arbete. Hedersdruid Ingvar Bramfors var senare med om att bilda logen Aquila i
Karlstad och logen Taliesin i Jönköping samt var fram till 1996 tj SOÄ i
Storlogen Vänerland.

Druidsällskapet bestående av 11 personer startade den 4 december 1968 med en
konstituering och sällskapet bildades den 11 januari 1969 med logen Iris som
moderloge. Sällskapet höll till i lokal inom Hotell Billingen.


Sällskapets styrelse bestod av
Gösta Nero, ordf.
Gunnar Sahlström, v ordf.
Karl-Erik Svensson, skrivare
Ronald Holmström, kassör
Edvin Sundell, vakt.
Druidsällskapets övervakare blev Kjell Balkevärn, sedermera logen Amici.

Vid möte den 1 april 1969 föreslog Karl-Erik Östman att sällskapet skulle hyra
en lokal av honom, men det rann ut i sanden. I stället redovisas den 2 september,
att underhandlingar har tagits upp med pensionärsföreningen om nyttjande av lokal
i Borgmästargården. Även Hantverksföreningens lokaler dryftades vid detta tillfälle.
Efter några bordläggningar och förhandlingstillfällen startade verksamheten i
Borgmästargården den 3 februari 1970.


Logelokalen i Borgmästargården invigdes den 4 och logen Camulus instiftades den
5 april 1970. Vid lokalinvigningen deltog förutom ämbetsmännen i logen Iris,
storlogeämbetsmän i storlogen Västanland samt RSÄÄ Nils Nordling, RSMÄ Ove Håkansson,
RSSkr Carl-Erik Dittmer och RSSkm Thore Jardenberg.


Vädret ute var väldigt "vintrigt". Men inomhus vid banketten fick bröder i frack och
tillhörande charmanta damer njuta av Kycklingsallad, Helstekt Vätternröding, Viner,
Glass med varm hjortronsylt och kaffe till en kostnad av 47 kronor. Dessutom dans
till långt in på natten. Rum inkl frukost och lunch kostade 42 kronor.
Visserligen får man tänka på dåtidens löner och dagens penningsituation, men ändå.

Den första ämbetsmannakåren i logen Camulus såg ut så här:

Gösta Nero, ÄÄ
Edvin Sundell, MÄ
Karl-Erik Svensson, Skr
Ronald Holmström, Skm
Lars Hansson, M
Henry Lund, IV
Karl-Erik Östman, YV

Logens tj OÄ: Kjell Balkevärn.

Stiftarbröder i logen var utöver ämbetsmannakåren:
Stig Westerstrand, Bengt Ekberg, Leif Eriksson, Lars Löfgren, Fleming Hedberg,
Björn Leffler, Per-Olof Skårman och Lennart Werne. Totalt 16 stiftarbröder.

Första gradgivningen i Druidstämma och Bardating hölls den 19 november 1971.
Bardaspelet utfördes av bröder från Göteborg.

Förslag att påverka våra Damer att bilda Damklubb väcktes den 6 februari 1973.
Damklubben Helena bildades den 17 november 1975 och dess första ordförande blev
Iréne Öberg och dess första sekreterare Vivan Nero.

Den 6 november 1973 föreslogs ett byte av lokal till nedre plan i Borgmästargården
och detta genomfördes den 5 februari 1974.

Första storlogemötet hölls i Skövde den 19 oktober 1974. Första lussefesten med damer
hölls den 7 december samma år, med besök av luciatåg.

Den 19 februari 1976 väcktes förslag om byte av logelokal till Hantverksföreningen och
den 5 september invigdes den nya logelokalen.

På grund av en mycket ansträngd ekonomi och att Hantverksföreningen skulle avyttra sin
fastighet, togs beslut under 1998 att se sig om efter andra lösningar. Lokalen på
Restaurang Valle invigdes den 26 januari 1999.

Vintern 2006-2007 öppnade sig en möjlighet att komma in i Odd Fellows lokaler på
Villagatan och den 12 mars invigdes lunden i närvaro av Storlogen Vänerlands ämbetsmän
med SÄÄ Johnny Borgström i spetsen.